Những thiên thần trong lớp học Hạnh phúc

Cách đây 1 giờ
Ở đó không có bảng đen, phấn trắng; cô giáo không đứng trên bục giảng, trò không “đóng khung” trên bàn ghế. Ở đó, có rất nhiều vòng tay ôm…