Menu

Một học sinh thi không đủ điểm đậu lớp Mười nhưng vì có cha là hiệu trưởng nên em vẫn được vào học. Câu chuyện này đang “chiếm sóng” tại các trường THPT ở TP.HCM mấy ngày qua.

Trẻ vị thành niên đang mù mờ kiến thức pháp luật, nên các em không biết tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, bạn bè và điều chỉnh hành vi, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (viết tắt NXB) vừa thông báo tăng giá sách giáo khoa (SGK) chương trình giáo dục phổ thông từ tháng 4/2019. Như vậy, trong vòng một tháng qua, giá SGK đã ba lần thay đổi: tăng, không tăng, rồi lại tăng.
Trang 12 trong 145