Menu

Phó giám đốc Sở GD-ĐT nâng điểm cho 13 trường hợp, trong đó giám đốc sở ‘gửi gắm’ tám trường hợp

Cứ làm sai thì làm đơn nghỉ việc là xong! Trách nhiệm của lãnh đạo sở, đặc biệt là giám đốc sở ở đâu trong việc lựa chọn và bổ nhiệm các nhân sự ấy?

Ở cấp tiểu học, môn đạo đức có thời lượng 35 tiết/năm học; cấp THCS và THPT, môn giáo dục công dân cũng có thời lượng 35 tiết/năm học. Dù số tiết học đầy đủ như vậy nhưng đạo đức học đường cứ ngày càng xuống cấp…

Dữ liệu thông tin cá nhân của thí sinh được 'trao đổi' một cách thoải mái, từ họ tên, địa chỉ nhà, email, số điện thoại riêng cho đến đăng ký môn thi gì, xu hướng chọn ngành..., chỉ cần xin, mua là có.

Có lần tôi hỏi con: "Túi nhựa là túi gì?”, con gái bối rối và trả lời không biết. Làm sao học sinh có ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế dùng túi nhựa khi bản thân các em không biết túi nhựa là túi gì?
Trang 1 trong 139