Menu

“Thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa (SGK), có một số SGK cho mỗi môn học” hiểu nôm na là sẽ có nhiều bộ SGK ra đời và cạnh tranh bình đẳng. Đây sẽ là một chương mới cho nền giáo dục nước nhà.

Qua những tranh cãi liên quan đến sách “Tiếng Việt lớp 1- Chương trình Công nghệ giáo dục” và tác giả là Giáo sư Hồ Ngọc Đại tôi thấy nhiều người Việt chúng ta sao kỳ quá. Dường như họ đang mâu thuẫn với chính mình.

Đó là thông điệp được Làng trẻ em SOS Việt Nam gửi đến cộng đồng trong chương trình “Lọ đựng tình thương” lần 3, kêu gọi hỗ trợ trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.
Trang 1 trong 116