Menu

Cảm giác hạnh phúc có được bé đầu lòng với chị ngắn ngủi lắm. Ngay khi hết kỳ thai sản chị quay trở lại công việc, chồng chị đã nói đến việc anh muốn ly hôn.

Cơn ghen xưa, với tôi là vết hoen ố trong đời người đàn bà, mà mỗi lần nghĩ lại thấy xấu hổ quá chừng.

Tôi nhận ra tất cả không phải được tạo lập từ đồng tiền tôi mang về, vợ cũng góp phần không nhỏ.

Cô nhớ ông nói hạnh phúc là điều xa xỉ với một vài người... Cô lại nghĩ khác, hạnh phúc là điều xa xỉ với bất kỳ ai.
Trang 8 trong 95