Menu

Tập 18: Trang điểm để làm gì?

19:57 11/01/2018

pno
Trang điểm, tưởng chừng như đơn giản và đối diện với chúng ta hàng ngày, nhưng ẩn sau đó dường như là cả thế giới quan của một người phụ nữ. Đã bao giờ, bạn có những những ngày thật buồn và tâm trạng?