Một lần thử học lái máy bay ở TPHCM  

Cách đây 6 giờ
Với 4,4 triệu đồng, bạn sẽ trở thành cơ trưởng trong 60 phút, trên một chuyến bay giả định với các trải nghiệm thật đến 96%.