Menu

Sau hơn năm năm kể từ ngày ghi hình, bộ phim 'Cao hơn bầu trời' mới âm thầm phát sóng được tập đầu tiên, rồi… xuống sóng.
bao phu nu

Trân trọng đam mê của những diễn viên trẻ trong điều kiện sân khấu cải lương đang gặp trăm ngàn khó khăn là đúng, nhưng sự trân trọng này không thể bằng cách đánh giá tài năng quá dễ dãi.
Trang 6 trong 1072