Menu

Bên cạnh xu hướng phim làm lại (remake), việc dùng những nhân vật, chất liệu Việt xưa cũng đang được các nhà làm phim chú ý. Có điều, khai thác sao cho 'ra' được 'mỏ vàng' này lại là chuyện không dễ.
Trang 1 trong 1033