Menu

Vào một đêm, anh gọi cho tôi giọng lạc đi vì đau khổ. Anh xin ghé phòng trọ một lát bởi anh đang vô cùng bức bối và đau khổ, cần gặp ai đó để chia sẻ. Và đó chính là lúc tôi bắt đầu những sai lầm.

Tôi đã từng nghĩ sẽ chôn dấu câu chuyện lầm lỡ thời trẻ này mãi mãi, nhưng chồng cũ lại bất ngờ tìm đến sau 10 năm bặt vô âm tín.

Cho đến một ngày, khi tôi xem tivi cùng anh và bắt đầu bóng gió về nhân vật nam ngoại tình trong phim với sự khinh miệt, anh nhẹ nhàng: ngoại tình có cái thú của nó mà. Anh nghĩ là em cũng đã có trải nghiệm rồi...
Trang 3 trong 37