Menu

Trong thời gian ấy, vì tội lỗi nên tôi cũng cùng lên giường với anh người yêu nữa. Tôi như muốn bù đắp cho anh, sợ anh ghét bỏ tôi nên càng cố gắng để chiều anh hơn.

Bất lực trong vòng tay cứng như gọng kìm đang tra tấn trên thân thể. 20 năm gọi hắn bằng tiếng 'cha'... Tôi sống đó mà như đã chết!
Trang 2 trong 30