Menu

Băng nhóm chém người, lộng hành thu tiền bảo kê doanh nghiệp vận tải ở Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP HCM) đã được tuyên trả tự do sau phiên xử.

Trong quá trình pha hai loại phân bón mua trên mạng để tưới cho cây, Hiến bị đa chấn thương, cắt hai bàn tay sau khi xảy ra nổ hóa chất.
Trang 6 trong 1833