Menu

Bị cáo buộc về hành vi ô dâm trẻ em, ông Nguyễn Khắc Thủy một mực cho rằng mình bị oan. Sáng nay, ông này đến dự tòa phúc thẩm với tình trạng sức khỏe yếu, phải chống gậy.
Trang 6 trong 1868