Menu

Trang ‘phố núi’ được xem là người trực tiếp đàm phán với cha con ông Dr.Thanh, dùng hàng tỷ đồng ‘bôi trơn’ các mối quan hệ giúp nguyên chủ tịch VNCB Phạm Công Danh phạm tội.

Bị khởi kiện đòi hơn 2 tỷ đồng, bà Thúy ủy quyền cho một người quen đại diện ở tòa sơ thẩm. Đến một ngày, vợ chồng bà tá hỏa khi được cơ quan thi hành án (THA) huyện mời lên yêu cầu kê biên tài sản.
Trang 5 trong 1833