Menu

Một bệnh viện tuyến huyện ở Cà Mau đang trong quá trình xây dựng để chờ ngày đi vào hoạt động. Thế nhưng, gần 10 ngày qua, đơn vị thi công bổng dưng “biến mất”.
Trang 3 trong 552