Menu

Tuổi xuân của đời nữ điệp báo, biệt động là những nhập nhoạng, mà ở họ lời chia ly tình yêu như đã đóng đinh vĩnh viễn trước rồi. Một bài thơ hò hẹn của một trung tá bộ đội năm 1975, mãi chôn ở góc tim...

Hơn 50 năm tồn tại và phát triển, đàn Ba Đờn đã trở thành thương hiệu nổi tiếng cho giới chơi đàn ở Sài Gòn, đến nay nghệ nhân Ba Đờn không chỉ truyền nghề cho con cháu mà còn tạo công ăn việc làm cho họ.
Trang 1 trong 339