Menu

Gia đình, bạn bè và rất nhiều người dùng mạng xã hội đã tỏ lòng tôn kính trong đám tang của một nhân viên an ninh 43 tuổi. Ông thiệt mạng khi cố đỡ lấy người phụ nữ nhảy lầu tự sát.

Meena bị thủy đậu, bệnh sởi và quai bị trong nhà tù. Cô bé chào đời trong tù, được nuôi dưỡng và cai sữa cũng ở đó. Cô bé vô tội, nhưng trải qua một cuộc đời sống giam cầm không biết tương lai.
Trang 6 trong 28