Menu

Nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp 24 năm trước từng hoang mang, tổn thương vì bị hoài nghi dựng chuyện. Nhờ công nghệ điều tra hiện đại, cô đã được minh oan và kẻ cưỡng hiếp phải đối diện với tội lỗi mình gây ra.
Trang 5 trong 28