Menu

Amy "Dolly" Everett, cô gái 14 tuổi, vốn là gương mặt quảng cáo của công ty mũ Akubra biểu tượng của Australia, đã tự sát sau khi bị bắt nạt trực tuyến. Gia đình Dolly cho biết tin chấn động này hôm 7/1.
bao phu nu
Trang 5 trong 873