Menu

Một người lao công ở Thượng Hải, Trung Quốc, đã giúp một người chủ cửa hàng tìm lại chiếc nhẫn kim cương trị giá 16.000 USD từ 4 tấn rác, dựa trên địa chỉ của cửa hàng.
Trang 3 trong 902