Menu

Do tỷ lệ thanh niên trong dân số Nhật Bản giảm mạnh, nhu cầu thuê khách sạn tình yêu để quan hệ tình dục cũng giảm theo, buộc cách khách sạn thay đổi để tồn tại.
Trang 2 trong 810