Menu

Chỉ vì một bữa ăn vô tình với đồng nghiệp nam mà cô gái tên là Hoàng Mỗ Mỗ, 26 tuổi, người An Huy, Trung Quốc, phải gánh chịu kết cục đau lòng.

Sau những chặng bay “bầm dập” qua nhiều tiểu bang để chạy trốn cơn bão Irma không thể đoán trước, cụ bà Suzanne Pallot nói rằng có lẽ bà sẽ không sơ tán khỏi Florida lần nào nữa.
Trang 1 trong 827