Menu

Từ đầu tháng Sáu đến nay, mỗi ngày Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM phải cấp cứu từ năm-sáu ca bị chấn thương lưỡi, khẩu cái do ngậm đồ vật sắc nhọn.

Người tiểu đường không nên ăn hoa quả gì? Các loại trái cây trị bệnh tiểu đường, hoặc những loại trái cây người tiểu đường không nên ăn, những loại trái cây chứa nhiều đường... luôn là những câu hỏi đầy lo lắng của người bệnh.
Trang 6 trong 136