Menu

Hiện có khoảng 350 tử thi trên thế giới được đông lạnh cơ thể chờ hồi sinh. Mới đây, một chuyên gia Mỹ tuyên bố sẽ hồi sinh người chết đầu tiên trên thế giới!
bao phu nu

Hiện nay, đa số bệnh viện vẫn chưa quan tâm đúng mức đến việc thiết kế những mảng xanh trong khuôn viên của mình vì còn quá nhiều mối lo về quá tải, thiếu kinh phí, quỹ đất hạn hẹp...
Trang 3 trong 215