Menu

Sở Tài nguyên môi trường (TNMT) TP.HCM vừa chính thức trình UBND TP.HCM dự thảo thay thế Quyết định (QĐ) 33, theo hướng thu hẹp diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại 5 huyện ngoại thành.
Trang 5 trong 21