Menu

Sau nhiều lần lấy ý kiến, Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) TP.HCM vừa chính thức trình UBND TP dự thảo quy định về diện tích tối thiểu tách thửa trên địa bàn TP (thay thế Quyết định 33/2014).
bao phu nu
Trang 2 trong 26