Menu

Hầu hết các nền giáo dục trên thế giới, kỳ thi lớp Mười đã bị xóa sổ từ hơn nửa thế kỷ trước. Trước năm 1975, ở miền Nam cũng đã bãi bỏ kỳ thi này.

Là những người chịu trách nhiệm rèn luyện, bồi dưỡng nhân cách cho học trò, hình ảnh người thầy vẫn luôn là tấm gương cho học sinh noi theo. Khi thầy cô giáo phải quỳ, đó là lúc nền giáo dục sụp đổ.

Trong chương trình giáo dục phổ thông, có đủ các môn thể dục, mỹ thuật, âm nhạc và các hoạt động ngoài giờ lên lớp, nhưng mọi thứ đều diễn ra máy móc, rập khuôn và thiếu sức sống.
Trang 1 trong 101