Menu

Sau hơn một ngày làm việc, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã tổ chức họp báo công bố kết quả. Theo đoàn công tác, việc chấm thi ở Lạng Sơn không có gì bất thường.

Kiến thức y khoa không phải dễ học, dễ thi, nên những sĩ tử 3-môn-9-điểm thường phải rất chật vật mới có thể hoàn thành chương trình bác sĩ; tình trạng thi lại, đậu vớt hoặc lưu ban không ít.

Nhiều trường phải điều chỉnh điểm sàn theo hướng cao hơn điểm đã công bố vì Bộ GD-ĐT nhắc nhở, trong khi quy chế tuyển sinh nêu rõ trường được tự xác định ngưỡng điểm sàn.

Lợi dụng cái nhãn mác dân chuyên mà chấp nhận, đồng thuận, đồng lõa cho việc nâng điểm, ngụy tạo kết quả thi thì còn tệ hại hơn… dân thường!
Trang 1 trong 107