Menu

Ba tôi bảo, ở quê tôi, đàn bà bỏ chồng coi như đồ mất nết, tiếng xấu như thế làm sao ba mẹ tôi dám cất mặt lên được.

Nhìn nó bần cùng không thể tả nổi. Đầu tóc chơm bơm, bết thành cục. Bàn tay lúc nào cũng đầy mủ cây mủ củ. Với nó, xà phòng là cái gì đó rất xa xỉ…
Trang 1 trong 46