Menu

Nó đi thật nhanh mà không chào người lớn. Khi khách về, tôi nhắc nhở thì cháu trả treo: “con chưa đánh răng rửa mặt mà mẹ bảo con chào”.

Chúng ta, những người lớn, không thể sống giùm cho con trẻ mãi được. Công việc của chúng ta là giúp con phát triển nhân cách và tích lũy kinh nghiệm sống.
Trang 1 trong 62